Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

 

Ανακοινώνουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη:

«Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών», με κωδικό ΟΠΣ 5035249, λόγω τεχνικού προβλήματος στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23:59:59