Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110@sekpy.gr  .