Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις - Νέα

 24 Feb 2023 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Β΄ Κύκλου
 02 Feb 2023 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων (Β΄ Κύκλου) της Πράξης (mis 5035249)
 13 Jan 2023 Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Β΄ Κύκλου της Πράξης (mis 5035249)
 09 Dec 2022 Ανακοίνωση 2ου Κύκλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035249
 15 Dec 2021 Οριστικά αποτελέσματα επιλογής,πράξη:«Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
 25 Nov 2021 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5035249
 01 Nov 2021 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
 30 Aug 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΠΡΑΞΗ:«Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»