Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Β΄ Κύκλου

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035249, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας συγκροτείται:

Οριστικός Πίνακας επιτυχόντων κατά αύξουσα σειρά, επιλαχόντων  και απορριφθέντων.

Μπορείτε να δείτε τον  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ πατώντας ΕΔΩ.